O WYDAWNICTWIE

WYDAWNICTWO INNE NIŻ WSZYSTKIE

Wydawnictwo AlterNatywne

Na polskim rynku wydawniczym istnieją dwa rodzaje wydawnictw:

1. Wydawnictwa TRADYCYJNE,

2. Wydawnictwa (WSPÓŁ)
FINANSOWANE przez AUTORÓW.



Wydawnictwo AlterNatywne jest pierwszym w kraju wydawnictwem . TRZECIEGO TYPU , które łączy w sobie najefektywniejsze elementy obu powyższych modeli, dając autorom to, czego nie dostaną w żadnym innym wydawnictwie działającym obecnie na polskim rynku.


Różnice pomiędzy tymi trzema modelami wydawniczymi przedstawia poniższa tabela.

TYP WYDAWNICTWA
TRADYCYJNE
(WSPÓŁ-)
FINANSOWANE PRZEZ AUTORÓW
WYDAWNICTWO ALTERNATYWNE
Co wydają?
Wyselekcjonowane dzieła
Wszystko
Wyselekcjonowane dzieła
Kto finansuje publikację?
Wydawnictwo
Autor
Wydawnictwo i autor
Skąd pochodzi zysk wydawcy?
Od czytelników
Od autorów
Od czytelników i autorów
Niedoróbki edytorskie
Sporadycznie
Często
Sporadycznie
Dystrybucja do księgarń
Aktywna
Pasywna
Aktywna
Reklama
Tak
Nie
Tak
Promocja
Rozbudowana
Podstawowa
Rozbudowana
Nakład
Wysoki lub średni
Niski
Wysoki lub średni
Honorarium autorskie
Niskie
Wysokie lub średnie
Średnie
Życie książki
Długie
Krókie
Długie
Wydania zagraniczne
Możliwe
Brak
Możliwe


Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty i dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego warto wydać książkę właśnie w Wydawnictwie AlterNatywnym, odwiedź poniższe linki, a przekonasz się jak wiele zyskuje pisarz, wydając książkę razem z nami:

Wydawnictwo AlterNatywne. Wydaj książkę. Szukamy autorów. Propozycja wydawnicza.
3 powody aby wydać u nas książkę
Proces wydawniczy w Wydawnictwo AlterNatywne. Jak wydać książkę.
Przykładowa publikacja - Pamiętnik lesbijki